ساعات آغاز به کار مشاغل در تهران اعلام شد:

۱۳۸۹/۱۰/۰۲ | برچسب‌ها: | 0نظرات

پایگاه اطلاع رسانی دولت: هیئت وزیران ساعات آغاز بکار ادارات و مشاغل مختلف در شهر تهران را تصویب کرد.
بر اساس این مصوبه، ساعت آغاز کار واحدهای نظامی ۶ و نیم تا ۷ ، واحدهای صنعتی ۷، مدارس ۷ و ربع تا ۷ و ۴۵ دقیقه صبح تعیین شده است.
همچنین ساعات آغاز کار بانکها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی و بخشهای آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعم از دانشگاه ها و بیمارستانها ۸ صبح تعیین شده است.
کار در سازمان های دولتی و عمومی نیز ۸ و نیم صبح آغاز خواهد شد.
هیئت وزیران ساعت آغاز کار بازاریان و اصناف را نیز ۹ و نیم تا ۱۰ صبح اعلام کرده است.
بر اساس بند دیگری از مصوبه هیئت وزیران، سازمان های دولتی و عمومی مکلف شدند ساعات کار را به نحوی تنظیم کنند که یک ساعت زودتر از زمان مقرر پایان یابد و کسری ناشی از این بند، از طریق دورکاری و کار در منزل جبران شود.
هیئت وزیران همچنین به دستگاه های دولتی اجازه داد تا پایان سال ۱۳۸۹ ، حداقل بیست درصد از وظایف و خدمات خود را از طریق روش های دورکاری و کار در منزل تعریف کنند.

0 نظرات:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي