داستان زیبای قطع اس ام اس ها

۱۳۸۹/۱۰/۰۷ | برچسب‌ها: | 0نظراتمردم- تا وقتی sms هایمان وصل نشود، آرام نمی شویم.
مخابرات - sms ها را وقتی وصل می کنیم که شورای نگهبان، نظرش را اعلام کرده باشد.
شورای نگهبان - وقتی نظرمان را اعلام می کنیم که مردم آرام شده باشند.
مردم- تا وقتی sms هایمان وصل نشود، آرام نمی شویم.
مخابرات - sms ها را وقتی وصل می کنیم که شورای نگهبان، نظرش را اعلام کرده باشد.
شورای نگهبان - وقتی نظرمان را اعلام می کنیم که مردم آرام شده باشند...

0 نظرات:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي