شرکت پارسیان فجر سپهر جهت تکمیل کادر اداری خود به یک خانم با شرایط زیراحتیاج دارد.
- مسلط به برنامه office مخصوصا excel و word
- مسلط به زبان انگلیسی جهت انجام کارهای بازرگانی
- توانایی بالا در اداره کردن کارهای دفتری
- دارای حداقل دوسال سابقه کار دفتری
از واجدین شرایط خواهشمند است رزومه خود را تا تاریخ ۸۹/۱۰/۱۳ به آدرس barikanif@gmail.com ارسال نموده و عنوان استخدام را برای ایمیل خود قید نمایند.