عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

۱۳۸۹/۱۰/۰۷ | برچسب‌ها: | 0نظرات

عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
این مطلب رو که میبینید با استفاده از مطالب سایت های موزه های مختلف جهان از جمله مصر و ترکیه و .. جمع آوری شده که البته من از صحت اشیا ی که عکس های آنرا بعدا مشاهده میکنید دقیقا مطمئن نیستم ولی دیدن آنرا خالی از لطف نمیدانم
البته چه صحیح و چه نا صحیح این وسایل جز گنجینه های این موزه ها است البته شبیه به این اشیا نیز در موزه آستان قدس در حرم مطهر امام رضا ع نیز موجود است مانند سکه ولایت عهدی آنحضرت که قدمت زیادی دارد و از زمان آنحضرت باقی مانده و یا سنگ قبر شریف که اولین سنگ قبر مطهر امام رضا ع است

pc525dca1ed7822bedbe599beb693ff5aa 0.406565001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

 نامه ای از حضرت رسول به مقوقس پادشاه مصر.

 

 
pcafb452588af42a2ff067fc6992632acc 0.416945001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

 پرچم منسوب به پیامبر

 pceadfeb1f3d691b7fcf6e7d3f13473ad2 0.425408001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

 عمامه پیامبر

 pc1e9a4949a774166e5e07a8beda570c5c 0.431743001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

  عکس محل مقدسی که مکان  قرار گرفتن وسایل متبرکه ی حضرت رسول ص )در موزه مصر است


 pc88672dbae69d33cd4749222a991063fb 0.439901001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

  ضریحی بر مکان پیراهن مقدس پیامبر اکرم


 pc6fd4a5df2f7213260cfaba5dc875de77 0.451212001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان pcbf194bb5a5a1f683ec317e0efaef1496 0.455060001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

 صندوق شریفی که لباس حضرت محمد در آن نگهداری میشود
 pc844bf029731b04cc97dd5b015f3b9cce 0.458948001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


 پیراهن شریف و مقدس منسوب به حضرت پیامبر


 pc9e2b48be52284722a41b18daf92d05bb 0.462763001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
 ظرف های گرانبها و مقدسی که محل قرار گرفتن موی پیامبر است pca78d5549af5d5629ba1e4b3c21f9d4e8 0.465876001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

 ظرفی که یکی از دندانهای مبارک حضرت که در جنگ احد شکسته شده نگهداری میشود


 pc996616ef87fb0408e449af0f367ec4d0 0.469993001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


 نعلین مقدس آنحضرت


 pcf5409347253829e089bf672549b85ad9 0.474437001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

 عمامه ی  حضرت رسول وعبا وعصای آنحضرت


 pc4fc1322d61f10e1926bb51117a2a54fa 0.478802001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


 کفش مقدس باقیمانده بر صخره ای در سرزمین بیت المقدس که اعتقاد دارند در شب معراج بر پای آنحضرت بوده pca826ae7abb8658ac635b39a728edcb36 0.482563001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


 وسایلی که حضرت با آن وضو میگرفتند


 pcd9711898e6885834dbdb3f6b7f1342fb 0.486679001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


 سنگی که متعقدند ان حضرت برآن تیمم میکرده است


 
pc3abf5da61a0f09205236dadc56d400e6 0.490008001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان


 خاتم انگشتری آنحضرت که بر آن نام حضرت بخط کوفی قدیم نقش بسته است


 pc8160fd875ab1b4c2cea413c22c391505 0.492928001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان

نامه منسوب به آنحضرت که به پادشاه روم فرستاده شده است ممهور به مهر حضرت pc94adb58d9954bb2bd77c4dbbb9fcc52b 0.497420001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
نامه آنحضرت به مقوقس پادشاه أقباط
pc10d6e45b4aa97994acf4d4ba06dbaf74 0.501641001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
نامه ی حضرت محمد به منذر بن ساوی حاكم منطقه ی الأحسا
pc26b7828d39e7c39f81bbe1a9aaf88e50 0.505817001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
نامه ی رسول الله به حارث بن أبو شامیر الغسانی
pc5975b2e106a7dc9c7f031a55bffc2d66 0.510399001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
شمشیرمقدس منسوب به رسول الله صلى الله علیه وسلم
pc460b13f811a50fd34883f747dd9c75fc 0.514217001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
سیف رسول الله طوله 100 سانتی متر که وزن خود شمشیر و قابش 930 گرم است
pca7e9765b068a5e0c99c8f6f724256373 0.517427001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
pce007c53d6578dfd472b8376673806e2e 0.522138001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
قسمتی از در کعبه در زمان آنحضرت
pc2843fad3670b344d9767e624fef28bd4 0.526633001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
اولین پوشش قبر رسول الله که در موزه استامبول است این پوشش متعلق به زمان سلطان احمد اول است .
pce7c66bb896586f6060bfd1673b908a6f 0.531387001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
یکی از پوشش های قدیمی قبر آنحضرت منقوش به نام مقدس آنحضرت و آیات قرآن
pce1f375b4a87249b0d895cda54f426e4c 0.536667001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
صفحه ای مقدس که بر قبر آنحضرت گذاشته میشده
pc5785443f81e935efb81b8aaa73a7d6cf 0.541481001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
صفحه ای دیگر که بروی قبر آنحضرت گذاشته میشده
pc29cf88b1d7183f11dd681bd1c955e22c 0.545472001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
ظرف مقدسی که تربت اصلی و مقدس حضرت در آن نگهداری میشود
pc7a2c1a4f16a3dcb7ecb4e8026637db08 0.553118001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
ظرفی که حاوی تربت شریف نبوی است
pcb773c2bb9d2a5ac26dfe8b603d389869 0.556806001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
ظرف گلابی که با آن قبر مطهر را شستشو میدادند
                                   (( متعلقات حضرت فاطمة الزهراء ))
pcceb1ecd5613f48c439deff66905e8d42 0.560205001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
عبای مقدس السیدة فاطمة الزهراء بنت رسول الله
pc4f9b0bc42f275fc93ed2075326ebae0d 0.565990001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
قمیص حضرت زهرا سلام الله علیها
pc89ce1088d8f1f254ab580cc329bde7c3 0.572491001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
لباس های که منسوب به شب زفاف حضرت زهرامیباشد
                                (( متعلقات امام حسین (ع) ))
pc0c70cd9f5a2150091c66d22c986d952a 0.578438001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
پیراهن عربی منسوب به حضرت سیدالشهدا
pc89b25b05f2e9c47a35c699576b385c34 0.588836001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
پیراهنی کهنه منسوب به حضرت ابا عبدالله الحسین
pca92018b1673285ebaf44abec67e550f3 0.595211001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
آیاتی از سوره مسد در قصر طوپ قپو، استامبول متعلق به زمان پیامبر
pc617cdabd848ed2a60f4881acffc555c7 0.599328001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
آیات سوره قدر بروی جلد چرمی منسوب به زمان پیامبر در همان موزه
pcb31c14361d8e6a9ef12b27c500eec7da 0.603260001293403406 taknaz ir عکسهای فوق العاده و کمیاب از وسایل پیامبر و اهل بیت در موزه های مختلف جهان
آیات سوره تکاثر مانند بالا

0 نظرات:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي