جزئیات افزایش قیمت آب بها اعلام شد

۱۳۸۹/۰۹/۲۸ | برچسب‌ها: | 0نظرات

معاون اول رئیس جمهور جزئیات افزایش قیمت آب در بخشهای مختلف را برای اجرا ابلاغ کرد که براساس آن، متوسط قیمت آب شرب بخش خانگی ۲۵۰۰ ریال و بخش غیر خانگی ۴۱۲۸ ریال تعیین شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، در بخش آب شرب خانگی کارگروه طرح تحول اقتصادی متوسط قیمت هر متر مکعب آب شرب بخش خانگی را ۲۵۰۰ ریال تعیین کرده، ضمن اینکه این قیمت در بخش غیر خانگی ۴۱۲۸ ریال تعیین شده است.
البته سیستم  تعرفه های پلکانی برای بخش آب نیز در نظر گرفته شده است که بر این اساس، در پله اول یعنی صفر تا ۵ متر مکعب قیمت هر متر مکعب ۱۰۷۲ ریال ، ۵ تا ۱۰ متر مکعب ۱۳۰۴ ریال در فاصله ۱۰ تا ۱۵ متر مکعب ۱۴۲۰ ریال ، در فاصله ۱۵ تا ۲۰ متر مکعب ۱۶۵۰ ریال، در فاصله ۲۰ تا ۲۵ متر مکعب ۱۹۲۳ ریال، در فاصله ۲۵ تا ۳۰ متر مکعب ۲۳۲۴ ریال، در فاصله ۳۰ تا ۳۵ متر مکعب ۲۹۴۵ ریال، در فاصله ۳۵ تا ۴۰ متر مکعب ۳۶۸۱ ریال، در فاصله  ۴۰ تا ۵۰ متر مکعب ۴۷۰۰ ریال و بالاتر از ۵۰ متر مکعب ۸۵۰۲ ریال تعیین شده است.
همچنین متوسط قیمت بخش غیر خانگی ۴۱۲۸ ریال تعیین شده است که بر این اساس متوسط قیمت آب بخش صنعتی ۴ هزار ریال ، متوسط قیمت بخش تجاری ۶۹۲۵ ریال ، متوسط قیمت آب بخش عمومی و اداری ۵۴۰۰ ریال ، بخش آموزشی و اماکن مذهبی ۲ هزار ریال و بخش آزاد و بنایی ۷۵۰۰ ریال تعیین شده است.
قیمت آب روستایی در بخش خانگی ۹۵۰ ریال تعیین شده است به نحوی که از صفر تا ۵ متر مکعب ۳۲۲ ریال از ۵ تا ۱۰ متر مکعب ۳۹۱ ریال، از ۱۰ تا ۱۵ متر مکعب ۴۲۶ ریال، از ۱۵ تا ۲۵ متر مکعب ۴۹۵ ریال، از ۲۰ تا ۲۵ متر مکعب ۵۷۷ ریال، از ۲۵ تا ۳۰ متر مکعب ۶۹۷ ریال، از ۳۰ تا ۳۵ متر مکعب ۸۸۳ ریال، از ۳۵ تا ۴۰ متر مکعب ۱۱۰۴ ریال، از ۴۰ تا ۵۰ متر مکعب ۱۴۱۰ ریال و بالاتر از ۵۰ متر مکعب ۱۴۱۰ ریال تعیین شده است.
در همین حال، متوسط آب روستایی در بخش غیرخانگی ۴۰۰۷ ریال تعیین شده است، ضمن اینکه در بخش صنعتی روستایی قیمت هر متر مکعب ۴۰۰۰ ریال ، در بخش تجاری آب روستایی ۶۵۰۰ ریال، در بخش عمومی و اداری روستایی ۵۰۰۰ ریال ، در بخش آموزشی و اماکن مذهبی روستایی ۱۵۰۰ ریال و در بخش آزاد و بنایی روستایی ۷۵۰۰ ریال تعیین شده است.

0 نظرات:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي