واریز سود سهام عدالت کارمندان

۱۳۸۹/۰۹/۲۱ | برچسب‌ها: | 0نظرات

مدیر تسویهٔ کارگزاری سهام عدالت از شروع مقدمات پرداخت سود سهام عدالت شاغلین دستگاه‌های اجرایی تا چند روز آینده خبر داد و گفت: تنها افرادی که تا پایان سال ۸۶ ثبت ‌نام و مدارک خود را ارائه کرده‌اند، سود دریافت می‌کنند و پس از آن سودی تعلق نمی‌گیرد…
واریز سود سهام عدالت کارمندان تا چند روز آینده
هوشنگ عمرانی درباره واریز سود سهام عدالت بازنشستگان کشوری و لشگری اظهار داشت: بازنشستگان کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که تا سال ۸۶ دارای سهام عدالت بوده و مدارک خود را تا آن زمان ارائه کردند، سودشان را دریافت کرده‌اند.
به گزارش فارس و سایت پاتوق۹۸،وی افزود: مشمولان دریافت این سود افرادی هستند که تا پایان سال ۸۶ ثبت شدند و افرادی که بعد از آن اطلاعات خود را ارائه و ثبت کردند، بر اساس قانون برنامه پنجم تا زمان پرداخت کامل اقساط دولت سودی دریافت نمی‌کنند.
مدیر تسویه کارگزاری سهام عدالت با تأکید بر اینکه افرادی که تا پایان سال ۸۶ در کارگزاری سهام عدالت ثبت شدند سود آنها پرداخت شده، مگر موارد خاص که پرونده آنها اشکال داشته، بیان کرد: تا چند روز آینده مقدمات پرداخت سود شاغلان دستگاه‌های اجرایی کشور‌ که تا پایان سال ۸۶ اطلاعات و مدارک خود را ثبت کرده‌اند، فراهم می‌شود.
این مقام مسئول خاطرنشان کرد: باید این نکته را در نظر گرفت که ممکن است افرادی در سال ۸۵ ثبت نام کرده‌اند،ولی مدارک خود را تا پایان سال ۸۶ ارائه نکردند، که به این افراد سود تعلق نمی گیرد و نمی‌توان گفت افرادی که تا سال ۸۶ به قبل ثبت نام کردند به آنها سود تعلق می‌گیرد زیرا مدارک خود را قبل از پایان سال ۸۶ ارائه نکرده‌اند.
وی افزود: افرادی که دعوتنامه برای آنها ارسال شده و مدارک خود را به موقع نفرستاده و یا مدارک آنها مشکل داشته، سودی دریافت نمی‌کنند. در این موارد کارگزاری سهام عدالت مقصر نیست زیرا فهرست را از ستاد مرکزی سهام عدالت در استانها دریافت می‌کند.
عمرانی در پایان با اشاره به اینکه میزان سود ۴۰ هزار تومان بوده و سود عملکرد سال ۸۶ است، تصریح کرد: لیست افراد مشمول دریافت سود در بخش شاغلان پس از دریافت و پالایش لازم آماده شده و تا چند روز آینده مقدمات پرداخت انجام می شود.

0 نظرات:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي