تعیین جرایم جدید گرانفروشی و کم‌فروشی

۱۳۸۹/۱۰/۰۳ | برچسب‌ها: | 0نظرات

وزیران عضو کارگروه کنترل بازار جرایم مربوط به گرانفروشی، کم‌فروشی، تقلب و همچنین عدم درج قیمت و صدور صورتحساب را تعیین کرد.
به گزارش مهر، وزیران عضو کارگروه کنترل بازار به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۲۶۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ تصویب کردند: میزان جرایم تخلفات مندرج در فصل هشتم قانون نظام صنفی ـ مصوب۱۳۸۲ـ به شرح جدول پیوست که به مهر « دفتر هیئت دولت» تأیید شده است، تعیین می‌شود.
این تصویب‌نامه در تـاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۹ به تأیید مقام ریاست‌جمهوری رسیده است. جزئیات جریمه ها به شرح ذیل است:
ارقام: ریال
نوع جریمه                                                              مبلغ جریمه
حداقل میزان جریمه گرانفروشی                                     ۱۰۰٫۰۰۰
حداقل میزان جریمه کم‌فروشی                                      ۲۰۰٫۰۰۰
حداقل میزان جریمه تقلب (بار اول)                                  ۲۰۰٫۰۰۰
حداقل میزان جریمه تقلب (بار دوم)                                 ۴۰۰٫۰۰۰
حداقل میزان جریمه تقلب (بار سوم)                            ۲٫۵۰۰٫۰۰۰
جریمه عدم درج قیمت                                                ۴۰۰٫۰۰۰
جریمه عدم صدور صورتحساب هر مرتبه                            ۳۵٫۰۰۰
میزان جریمه اشاره‌شده در ماده ۶۸ ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ جرایم         ۵۰۰٫۰۰۰
میزان جریمه اشاره‌شده در تبصره۲ ماده۷۱                     ۱٫۵۰۰٫۰۰۰

0 نظرات:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي