جزئیات سهمیه جدید بنزین خودروهای شخصی و عمومی

۱۳۸۹/۰۹/۲۸ | برچسب‌ها: | 0نظرات

خبرگزاری مهر همزمان با اجرای رسمی قانون هدفمندی یارانه‌ها از بامداد امروز ۲۸ آذر ماه، جزئیات سهمیه بنزین حمایتی و نیمه یارانه‌ای خودروهای شخصی، عمومی و غیر دولتی در دی ماه را منتشر کرد. مرحله اول قانون هدفمندی یارانه ها از بامداد امروز یکشنبه ۲۸ آذر ماه با اصلاح قیمت بنزین، گازوئیل و سی.ان.جی در سراسر کشور آغاز شده است.
بر اساس اطلاعیه شماره دو سازمان هدفمندی یارانه ها از امروز بنزین به صورت سه نرخی و گازوئیل به صورت دو نرخی در جایگاههای سرسار کشور عرضه می شود.
مطابق با این اطلاعیه رسمی قیمت بنزین یارانه ای ذخیره سازی شده در کارتهای هوشمند سوخت و سهمیه بنزین حمایتی دی ماه با نرخ یارانه ای ۱۰۰ تومان (بنزین سوپر ۱۵۰ تومان) عرضه خواهد شد. همچنین سهمیه بنزین نیمه یارانه ای برای خودروها تعیین شده که این بنزین با نرخ ۴۰۰ تومان به ازای هر لیتر عرضه خواهد شد.
ستاد هدفمندی یارانه ها قیمت بنزین غیر سهمیه ای را ۷۰۰ تومان به ازای هر لیتر تعیین کرده است، ضمن آن که عرضه بنزین در جایگاهها تنها با کارت هوشمند سوخت انجام می گیرد.
سوخت تمامی خودروهای گازوئیل سوز هم با توجه به نوع و کاربری سهمیه بندی شده و گازوئیل سهمیه ای خودروهای گازوئیل سوز به قیمت هر لیتر ۱۵۰۰ ریال و گازوئیل غیر سهمیه ای به قیمت هر لیتر ۳۵۰۰ ریال تعیین و از طریق کارت هوشمند سوخت قابل استفاده است.
بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها وسایط نقلیه دیزلی (گازوئیل سوز) از سهمیه حمایتی علی الحساب حداکثر میزان مصرف ۱۰ روز برای یک مرحله با قیمت ۱۶۵ ریال بهره مند می شوند. همچنین قیمت هر متر مکعب سی.ان.جی را ۳۰۰ تومان در نظر گرفته شده است.
جزئیات سهمیه بنزین نیمه یارانه ای (۴۰۰ تومانی) خودروهای شخصی، عمومی و غیر دولتی بنزینی و دوگانه سوز در دی ماه به شرح ذیل است:
سواری بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۶۰ لیتر، سهمیه روزانه ۲ لیتر
سواری دو گانه ‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۶۰ لیتر ، سهمیه روزانه: ۲ لیتر
موتورسیکلت، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۵ لیتر، سهمیه روزانه: ۰٫۸۳ لیتر
تاکسی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۵۰۰ لیتر، سهمیه روزانه: ۱۶٫۶۷ لیتر
تاکسی دو گانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر، سهمیه روزانه:۶٫۶۷ لیتر
تاکسی ال پی جی سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر ؛، سهمیه روزانه: ۶٫۶۷ لیتر
آژانس بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ‌۳۰۰ لیتر ، سهمیه روزانه: ۱۰٫۰۰ لیتر
آژانس ال پی جی سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر ؛ سهمیه روزانه: ۶٫۶۷ لیتر
آژانس دوگانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر ؛ سهمیه روزانه: ۶٫۶۷ لیتر
مسافربر شخصی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی:۳۰۰ لیتر ، سهمیه روزانه: ۱۰٫۰۰ لیتر
مسافربر شخصی دوگانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر ، سهمیه روزانه: ۶٫۶۷ لیتر
مسافربر شخصی ال پی جی سوز ، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر ، سهمیه روزانه: ۶٫۶۷ لیتر
خطی بین شهری بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۷۵۰ لیتر ؛ سهمیه روزانه: ۲۵٫۰۰ لیتر
خطی بین شهری دوگانه‌ سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۵۰۰ لیتر ، سهمیه روزانه:‌۱۶٫۶۷ لیتر
خطی بین شهری ال پی جی سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۵۰۰ لیتر ؛ سهمیه روزانه: ۱۶٫۶۷ لیتر
آموزشگاه رانندگی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی، ۳۰۰ لیتر ، سهمیه روزانه: ۱۰٫۰۰ لیتر
آموزشگاه رانندگی دوگانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر ، سهمیه روزانه : ۶٫۶۷ لیتر
وانت نوع یک بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر ، سهمیه روزانه: ۶٫۶۷ لیتر
وانت نوع یک دوگانه‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۱۰۰ لیتر ، سهمیه روزانه: ۳٫۳۳ لیتر
وانت نوع دو بنزینی (نیسان)، سهمیه ماهانه فعلی: ۴۰۰ لیتر ؛ سهمیه روزانه: ۱۳٫۳۳ لیتر
وانت نوع دو دوگانه‌سوز (نیسان)، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر؛ سهمیه روزانه: ۶٫۶۷ لیتر
کامیون و کامیونت بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۴۰۰ لیتر؛ سهمیه روزانه: ۱۳٫۳۳ لیتر
کامیون و کامیونت دو گانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر؛ سهمیه روزانه: ۶٫۶۷ لیتر
دستگاه‌های عمومی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۱۰۰ لیتر؛ سهمیه روزانه: ۳٫۳۳ لیتر
دستگاه‌ةای عمومی دوگانه‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۱۰۰ لیتر؛ سهمیه روزانه: ۳٫۳۳ لیتر
آمبولانس بنزینی، سهمیه‌ ماهانه فعلی: ۷۵۰ لیتر، سهمیه روزانه ۲۵ لیتر
از سوی دیگر مطابق با اعلام ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور سهمیه ای تحت عنوان ” ویژه – حمایتی” برای خودروهای شخصی و عمومی در دی ماه امسال تعیین شده که این سهمیه با نرخ یارانه ای ۱۰۰ تومان ساعت ۲۴ سی ام آذر ماه امسال به کارتهای سوخت شارژ خواهد شد.
جزئیات سهمیه بنزین حمایتی خودروهای مختلف شخصی، عمومی و غیر دولتی در اولین ماه فصل پاییز به شرح ذیل است:
سواری بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۵۰ لیتر
سواری دو گانه ‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۵۰ لیتر
موتورسیکلت، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۵ لیتر
تاکسی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۴۰۰ لیتر
تاکسی دو گانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر
تاکسی ال پی جی سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر
آژانس بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۵۰ لیتر
مسافربر شخصی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی:۳۰۰ لیتر
مسافربر شخصی دوگانه سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر
به گزارش مهر، براساس ابلاغیه جدید دولت، قیمت بنزین سوپر یارانه ای ۵۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر غیریارانه‌ای ۸۰۰ تومان تعیین و اجرایی شد.مسافربر شخصی ال پی جی سوز ، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر
خطی بین شهری بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۶۰۰ لیتر
خطی بین شهری دوگانه‌ سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۴۰۰ لیتر
خطی بین شهری ال پی جی سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۴۰۰ لیتر
آموزشگاه رانندگی بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی، ۲۰۰ لیتر
وانت نوع یک بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۲۰۰ لیتر
وانت نوع یک دوگانه‌سوز، سهمیه ماهانه فعلی: ۱۰۰ لیتر
وانت نوع دو بنزینی (نیسان)، سهمیه ماهانه فعلی: ۳۲۰ لیتر
کامیون و کامیونت بنزینی، سهمیه ماهانه فعلی: ۳۲۰ لیتر
آمبولانس بنزینی، سهمیه‌ ماهانه فعلی: ۵۰۰ لیتر به گزارش مهر، براساس ابلاغیه جدید دولت، قیمت بنزین سوپر یارانه ای ۵۰۰ تومان و قیمت بنزین سوپر غیریارانه‌ای ۸۰۰ تومان تعیین و اجرایی شد. قیمت بنزین سوپر یارانه ای و غیر یارانه ای پیش از آغاز اصلاح قیمتها ۱۵۰ و ۵۵۰ تومان بود.

0 نظرات:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي