آیین‌نامه جدید استخدام و پرداخت شرکت مخابرات در آذر1389

۱۳۸۹/۰۹/۰۷ | برچسب‌ها: , | 0نظرات

http://www.jahannews.com/images/docs/000102/n00102620-b.jpg
وی تصریح کرد: افرادی هستند که در شرکت مخابرات مشغول کار تخصصی بوده اما دانشجو هستند با این افراد نیز قرارداد به صورت کارمزدی بسته می‌شود و افرادی که با پیمانکاران کار می‌کنند اما مدرک تحصیلی ندارند در همان وضعیت با پیمانکاران کار می‌کنند.
فارس: مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اعلام بخش‌هایی از شرایط جدید جذب نیرو در این شرکت گفت: پایین تر از لیسانس استخدام نمی‌کنیم.
صابر فیضی شنبه شب در جمع کارکنان قراردادی شرکت مخابرات مازندران اظهار داشت: بر اساس ماده ۴۷ مدیریت خدمات کشوری سازمان بازرسی مخابرات، کارکنان شرکت مخابرات در صورت انتقال یا مامور خدمت شدن به دستگاه‌های دولتی اخراج می‌شوند.
فیضی افزود: بر اساس آیین‌نامه جدید ۳۷۰ نفر از شرکت مخابرات اخراج شدند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران تصریح کرد: بر اساس آیین‌نامه جدید استخدام و پرداخت شرکت مخابرات همه پرسنل این شرکت به عنوان کارگر محسوب شده و نیرویی به عنوان کارمند نداریم.
وی افزود: در آیین‌نامه جدید حقوق کارگری و میزان پرداختی حقوق کارگران مخابرات افزایش یافته اما در بازنشستگی و پایان کار آنها تاثیر ندارد.
فیضی با اشاره به اینکه در آیین‌نامه جدید افراد زیر لیسانس به استخدام شرکت مخابرات در نمی‌آیند، تصریح کرد: در این آیین نامه استثایی برای فرزندان شهدا و جانبازان در نظر گرفته شده است.
وی از ساماندهی وضعیت کارکنان قراردادی شرکت مخابرات در سراسر استان‌های کشور خبر داد و افزود: افرادی که دارای لیسانس و لیسانس مطلوب بوده و در شرکت مخابرات به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند قرارداد آنها به قرارداد مدت زمان معین تبدیل می‌شود.
فیضی بیان داشت: اولویت دوم با افرادی است که با پیمانکاران کار کرده ولی برای شرکت مخابرات کار تخصصی انجام می‌دهند و حتی افرادی که با پیمانکاران کار می‌کنند و تخصصی ندارند اما رشته آنها تخصصی است با آنها نیز قرارداد مدت زمان معین بسته می‌شود.
وی تصریح کرد: افرادی هستند که در شرکت مخابرات مشغول کار تخصصی بوده اما دانشجو هستند با این افراد نیز قرارداد به صورت کارمزدی بسته می‌شود و افرادی که با پیمانکاران کار می‌کنند اما مدرک تحصیلی ندارند در همان وضعیت با پیمانکاران کار می‌کنند.
فیضی از صدور احکام کارگزینی کارکنان شرکت مخابرات در مدت زمان معین خبر داد و تصریح کرد: کارکنانی که بعد از تاریخ ۱۸/۸/۸۸ به عنوان مامور خدمت یا انتقال به دستگاه‌های دولتی منتقل شوند بر اساس ماده ۴۷ مدیریت خدمات کشوری شرکت مخابرات الزامی برای جذب آنها ندارد و از این شرکت اخراج می‌شوند.
وی تصریح کرد: تاکنون ۳۷۰ نفر به دلیل نقل و انتقال به دستگاه‌های دولتی از مجموعه شرکت مخابرات اخراج شدند.
فیضی از تعدیل قراردادهای حجمی کارکنان شرکت مخابرات خبر داد و افزود: بر اساس آیین‌نامه جدید از خرداد سال ۸۹ مخابرات ایران بر تعدیل نیروهای انسانی که با پیمانکاران کار می‌کنند نظارت داشته اما برای فرزندان خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان و خانم‌های سرپرست خانوار تعدیل حجم کار و خدمت نمی‌شود.

0 نظرات:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي