برنامه پروازهاي بازگشت حجاج ايراني 9 آذر89

۱۳۸۹/۰۹/۰۹ | برچسب‌ها: | 0نظرات

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:0uAxOH7aP0CjQM:http://m-salah.persiangig.com/515/hojaj.jpg&t=1
برنامه پرواز بازگشت حجاج ایرانی برای روز سه شنبه نهم آذر اعلام شد. کاروان های شماره 19433 ، 39387 ، 19330 و 49012 از استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی و دستگاههای اجرایی – با شرکت هواپیمایی سعودی از مدینه به مشهد کاروان های شماره 20005 ، 20220 و 20133 از استان خوزستان – با شرکت هواپیمایی سعودی – با شرکت هواپیمایی سعودی از جده به اهواز کاروان های شماره 26001 ، 26135 ، 26211 و 26141 از استان کرمان – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به کرمان کاروان های شماره 39001 ، 19003 و 49011 از استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی و دستگاههای اجرایی – با شرکت هواپیمایی سعودی از مدینه به مشهد کاروان های شماره 26012 ، 26181 ، 26141 ، 26188 و 26216 از استان کرمان – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به کرمان کاروان های شماره 17140 ، 22119 ، 17048 و 49011 از استان های تهران ، سمنان و دستگاههای اجرایی - با شرکت هواپیمایی ایران از جده به تهران کاروان های شماره 24002 ، 24008 و 24233 از استان فارس – با شرکت هواپیمایی ایران (ماهان) از جده به شیراز کاروان های شماره 20185 ، 20133 و 20158 از استان خوزستان – با شرکت هواپیمایی سعودی از جده به اهواز کاروان های شماره 24002 ، 24235 و 24243 از استان فارس – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به شیراز کاروان شماره 39444 از استان خراسان جنوبی – با شرکت هواپیمایی سعودی از مدینه به مشهد کاروان های شماره 31187 ، 37158 و 17029 از استان های مرکزی ، قزوین و تهران – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به تهران کاروان های شماره 19003 ، 19007 ، 19413 و 49008 از استان خراسان رضوی و دستگاههای اجرایی – با شرکت هواپیمایی سعودی از مدینه به مشهد کاروان های شماره 31186 ، 49001 ، 49003 و 49006 از استان های فارس و دستگاههای اجرایی – با شرکت هواپیمایی سعودی از مدینه به تهران کاروان شماره 24232 از استان فارس – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به شیراز کاروان های شماره 29001 و 33007 از استان های لرستان و همدان – با شرکت هواپیمایی سعودی از جده به تهران کاروان شماره 24208 از استان فارس – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به شیراز کاروان های شماره 35003 ، 49001 و 49008 از استان قم و دستگاههای اجرایی – با شرکت هواپیمایی سعودی از جده به تهران کاروان های شماره 24248 ، 24209 و 24212 از استان فارس – با شرکت هواپیمایی ایران (ماهان) از جده به شیراز کاروان های شماره 29002 ، 17076 و 17664 از استان های لرستان و تهران – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به تهران کاروان های شماره 20174 و 20185 از استان خوزستان – با شرکت هواپیمایی سعودی از جده به اهواز کاروان های شماره 17914 ، 29006 ، 37171 و 49008 از استان های تهران ، لرستان ، قزوین و دستگاههای اجرایی – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به تهران کاروان های شماره 39440 ، 39444 و 19027 از استان های خراسان جنوبی و خراسان رضوی – با شرکت هواپیمایی سعودی از مدینه به مشهد 286

0 نظرات:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي