استخدام جدید در مشهد و گلستان

۱۳۸۹/۱۱/۱۷ | | 0نظرات

آگهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی مشهد
- کارشناسی ارشد
- مدیریت آموزشی،برنامه ریزی آموزشی،برنامه ریزی درسی
- مهلت تا ۲۲ بهمن ۸۹

آخرین مهلت:
۲۲ بهمن

**************************

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاه های اجرائی در نظر دارد از محل سهمیه های استخدامی شماره ۴۳۹۵۷/۲۰۰ مورخ ۲۳/۸/۱۳۸۹ ، ۳۴۹۲۹/۲۰۰ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۹ و ۴۷۷۸۲/۲۰۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۸۹ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و نامه شماره ۱۴۶۶۴۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۹ دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری گلستان تعداد ۸۸۱ نفر از افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان عمومی ، تخصصی و گزینش به صورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید :

۰۱ شرایط عمومی استخدام

۱/۱- تدین به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

۲/۱- تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران

۳/۱- داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت ( ویژه برادران ) .

۴/۱- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر

۵/۱- عدم سابقه محکومیت جزائی موثر

۶/۱- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که استخدام میشود .

۷/۱- نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

۸/۱- داوطلبان استخدام نباید مستخدم رسمی ، ثابت و پیمانی سایر دستگاههای دولتی و یا بازخرید خدمت باشند .

۹/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

۰۲شرایط اختصاصی استخدام

۱/۲- داشتن حداقل ۲۰ سال سن تمام و حداکثر ۳۵ سال برای دارندگان مدارک تحصیلی کاردانی و کارشناسی و برای دارندگان مدارک تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای ۴۰ سال و برای دکتری تخصصی حداکثر ۴۵ سال تمام تا تاریخ (۱۶/۱۱/۸۹) .

تبصره:

موارد ذیل به شرط ارائه تاییدیه های معتبر به حداکثر سن مقرر اضافه خواهد شد :

الف ) داوطلبانی که در جبهه های نبرد حق علیه باطل ( از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ لغایت ۲۹/۵/۱۳۶۷ ) به طور داوطلبانه خدمت نموده اند ، به میزان مدت حضور در جبهه و همچنین مدت زمان بستری و یا استراحت پزشکی رزمندگان در اثر مجروحیت در جبهه های نبرد حق علیه باطل .

ب ) افراد خانواده معظم شهداء ، آزادگان ، مفقودالاثرها و جانبازان از کارافتاده کلی که قادر به انجام کار نمی باشند شامل : همسر ، فرزندان ، پدر ، مادر ، خواهر و برادر تا میزان ۵ سال .

ج) آزادگان از شرط حداکثر سن معاف می باشند .

د) داوطلبانی که به صورت قراردادی تمام وقت در واحدهای تابعه دانشگاه از تاریخ ۱/۷/۱۳۸۵ به خدمت اشتغال داشته اند و کماکان نیز خدمتشان ادامه دارد به میزان مدت خدمت اشتغال آنها.

هـ ) داوطلبانی که طرح خدمت نیروی انسانی موظف را به استناد قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان و متعهدین خدمت قانون مذکور (مشمولین ضریب K)انجام داده اند به میزان انجام خدمت فوق .

۲/۲- مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان(نیروهای طرحی و مشمولین ضریب K)می باید دارای معافیت یا گواهی پایان انجام طرح خدمت مربوطه باشند .

تبصره :

مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان(نیروهای طرحی و مشمولین ضریب k)که در حین انجام خدمت قانونی در واحدهای تابعه دانشگاه می باشند ، می توانند در امتحان استخدامی این دانشگاه شرکت نمایند . ارسال گواهی اشتغال به طرح اینگونه افراد الزامی است .

۰۳ نحوه ثبت نام و مدارک مورد نیاز :

ثبت نام به صورت الکترونیکی از طریق سایت اینترنتی دانشگاه به شرح ذیل انجام میگیرد :

۱/۳- تکمیل فرم درخواست شغل تهیه شده در سایت دانشگاه به همراه اسکن یک قطعه عکس ( با فرمت و سایز تعریف شده ) و ثبت شماره رسید بانکی در سامانه ثبت نام مبنی بر پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰ ( پنجاه هزار ) ریال به حساب شماره ۵۴/۹۸۰ خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران بعنوان حق شرکت در امتحان عمومی و تخصصی داوطلبان استخدام. (ایثارگران ۵۰ درصد مبلغ مذکور را می پردازند و فرزندان شاهد از پرداخت مبلغ مذکور معاف می باشند) .

۲/۳- مدارک مورد نیاز پس از قبولی در مرحله اول امتحان استخدامی :

نتایج آزمون در تاریخ ۱۴/۱۲/۸۹ بروی سایت دانشگاه قابل مشاهده است . داوطلبان ۵/۱ برابر ظرفیت قبول شده در مرحله اول امتحان استخدامی موظف هستند مدارک ذیل را ظرف مدت ۵ روز کاری یعنی تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۸/۱۲/۸۹ و پس از اعلام نتایج از سوی دانشگاه ، به همراه اصل مدارک به کارگزینی دانشگاه به آدرس گرگان ، بلوار هیرکان ابتدای سایت اداری ، سازمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گلستان حضوراً ارائه و رسید دریافت نمایند . دانشگاه موظف است کلیه تصاویر مدارک را با اصل آنها مطابقت داده و برابر با اصل نماید .

- اصل به همراه تصویر آخرین مدرک تحصیلی

- اصل به همراه تصویر کارت ملی

- اصل به همراه تصویر تمام صفحات شناسنامه

- اصل به همراه تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم ( ویژه برادران )

اصل به همراه تصویر پایان طرح مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان ( نیروهای طرحی یا مشمولین ضریب k ) یا معافیت از آن

- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر بومی بودن

- اصل به همراه تصویر مدارک دال بر ایثارگری ، معلولین عادی حسب مورد از مراجع ذیربط .

- اصل به همراه تصویر سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت

تبصره :

قبل از صدور حکم استخدامی اصالت مدرک تحصیلی و گواهی انجام خدمات قانون پزشکان و پیراپزشکان یا معافیت، از مراجع ذیربط استعلام خواهد شد و تطبیق اولیه انجام شده در بند فوق ملاک قطعی بر اصالت مدارک نخواهد بود .

۴٫ مهلت ثبت نام

۱/۴- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه تاریخ ۲۵/۱۱/۸۹ نسبت به ثبت نام الکترونیکی در آدرس اینترنتی www.goums.ac.ir اقدام نمایند .

۲/۴- با عنایت به محدودیت زمانی تا برگزاری آزمون ، مهلت ثبت نام تمدید نخواهد شد لذا با توجه به احتمال ایجاد اشکال در پهنای باند سایت اینترنتی دانشگاه در روزهای پایانی بعلت ترافیک حجم تقاضای ثبت نام ، پیشنهاد می گردد در روزهای ابتدایی مهلت اعلام شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایید.

۵٫ زمان و محل توزیع کارت

۱/۵- کارت ورود به جلسه امتحان توانـمندیهای عمومی و تخصصی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ۴/۱۲/۱۳۸۹ و ۵/۱۲/۱۳۸۹ از ساعت ۸ لغایت ۱۶در محل سازمان مرکزی دانشگاه به آدرس گرگان ، بلوار هیرکان ، ابتدای سایت اداری توزیع خواهد شد . همچنین زمان و محل برگزاری امتحان در هنگام توزیع کارت به اطلاع داوطلبان خواهد رسید .

۲/۵- تحویل کارت فقط به خود داوطلب با ارائه اصل شناسنامه یا کارت ملی و همچنین ارائه اصل فیش واریزی توسط داوطلب امکان پذیر است .

۶٫  مواد امتحان عبارت است از :

۱/۶- امتحان توانمندیهای عمومی شامل :

۱- زبان و ادبیات فارسی

۲- زبان انگلیسی عمومی

۳- ریاضی و آمار مقدماتی

۴- فن آوری اطلاعات

۵- معارف اسلامی

۶- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی

در مجموع به تعداد ( ۹۰ ) سوال به صورت چهارگزینه ای (بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط ) طراحی خواهد شد .

تبصره :

اقلیت های دینی از پاسخگوئی به سوالات معارف اسلامی معاف میباشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می شود .

۲/۶ – امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به تعداد ۴۵ سوال با ضریب دو ( ۲ ) به صورت چهار گزینه ای ( بدون اعمال نمره منفی برای پاسخ غلط )طراحی خواهد شد .

۷٫ تذکرات :

۱/۷- ایثارگران شامل جانبازان ، آزادگان و رزمندگانی که ۹ ماه متوالی یا ۱۲ ماه متناوب سابقه حضور داوطلبانه در جبهه های جنگ تحمیلی دارند و نیز خانواده های معظم شهداء ، مفقودین و جانبازان از کار افتاده کلی (غیر قادر به کار) در صورت دارا بودن شرایط مندرج در آگهی ، با رعایت قوانین و مقررات مربوط از اولویت قانونی برخوردار خواهند بود .

۲/۷- از کل مجوز استخدام تخصیص یافته به دانشگاه ، سی درصد(۳۰% )درصد آن برابر قوانین و مقررات برای استخدام ایثارگران اختصاص می یابد ، ۲۵ درصد آن به فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر با معرفی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان و پنج درصد باقیمانده به سایر ایثارگران اختصاص دارد .

۳/۷- انتخاب ایثارگران در حد سهمیه ۵ درصد به ترتیب نمره فضلی از بین ایثارگران واجد شرایط که در زمان مقرر ثبت نام نموده اند ، انجام خواهد شد .

۴/۷- استخدام مازاد بر ۳۰ درصد سهمیه ایثارگران و فرزندان شاهد و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر از طریق رقابت با سایر داوطلبان واجد شرایط صورت خواهد گرفت .

۵/۷– خانواده معظم آزادگان صرفاً تا یکسال پس از آزادی آزاده ، از اولویت قانونی برخوردار میباشند .

۶/۷– در گواهی خانواده جانبازان میبایست جمله (عضو خانواده جانباز از کارافتاده کلی غیر قادر به کار) قید شود ، در غیر اینصورت این افراد نمی توانند از مزایای بند ۱ تذکرات بهره مند شوند .

۷/۷- جانبازان و خانواده محترم شهدا در صورت داشتن کارت شناسائی از بنیاد شهید و امور ایثارگران با ارائه تصویر آن نیازی به اخذ و ارائه گواهی از بنیاد مذکورندارند .

۸/۷- معلولین عادی بشرط دارا بودن شرایط مندرج در آگهی و کسب حد نصاب نمره به ترتیب نمره فضلی از ۳ درصد سهمیه قانونی مربوطه برخوردار خواهند بود .

۹/۷- انتخاب داوطلبان استخدام حداکثر به میزان ۵/۱ برابر ظرفیت مورد نیاز از میان افرادی که حد نصاب نمره امتحان عمومی (۶۰ درصد نمره امتحان عمومی) را کسب کرده اند به ترتیب نمره فضلی امتحان تخصصی انجام خواهد شد .

۱۰/۷- کارکنان قراردادی شاغل در دانشگاه در شرایط مساوی در امتحان از اولویت برخوردار خواهند بود .

۱۱/۷- داوطلبان بومی در صورت داشتن شرایط مندرج در آگهی استخدام تا سقف ۵۰ درصد از مجوز استخدامی مربوطه به تفکیک در هر رشته شغلی از اولویت لازم برخوردار می باشند . بدین ترتیب رقابت در بین افراد بومی همان مناطق و در هر رشته شغلی قابل انجام خواهد بود . بدیهی است در صورتی که برای استخدام ۵۰ درصد باقیمانده ، سایر افراد بومی رتبه لازم را در بین کلیه افراد ، کسب نموده باشند ، امتیاز فوق مانع از جذب آنها به میزان بیشتر از ۵۰ درصد نخواهد شد .

ضمنا بومی ، به افرادی اطلاق می شود که حداقل دارای یکی از ویژگی های زیر باشند :

الف ) محل تولد داوطلب با محل جغرافیائی مورد تقاضا برای استخدام یکی باشد .

ب – حداقل دو مقطع تحصیلی از مقاطع تحصیلی ( ابتدایی ، راهنمایی و متوسطه ) را در محل جغرافیایی مورد تقاضا برای استخدام طی کرده باشد .

ج ) فرزندان پرسنل نیروهای مسلح در صورتیکه محل ۳ سال از سنوات تحصیلی آنها ( اعم از ابتدائی ، راهنمائی و دبیرستان ) با محل مورد تقاضای استخدامی یکی باشد نیز بومی تلقی میشوند .

۱۲/۷- به مدارک ارسالی دارندگان مدارک تحصیلی بالاتر و پائین تر از مقاطع تحصیلی اعلام شده در شرایط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنین مدارک معادل ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۳/۷- مسئولیت ناشی از عدم رعایت دقیق ضوابط و شرایط اعلام شده در متن آگهی بر عهده داوطلب خواهد بود و در هر مرحله از مراحل ثبت نام ، امتحان و جذب محرز شود داوطلب اطلاعات خلاف داده یا فاقد شرایط مندرج در آگهی است ،داوطلب از انجام مراحل بعدی محروم خواهد شد . حتی در صورت صدور حکم استخدامی ، حکم مزبور لغو و بلااثر میگردد .

۱۴/۷- اخذ تائیدیه مدارک تحصیلی متقاضیان استخدام در صورت پذیرفته شدن در امتحان ( حداکثر ۲ ماه پس از اعلام نتیجه ) از سوی دانشگاه انجام خواهد شد.

۱۵/۷- انتخاب نهائی پذیرفته شدگان امتحان پس از طی مراحل گزینش صورت خواهد گرفت .

تبصره :

داوطلبان موظفند پس از اعلام اسامی مرحله اول پذیرفته شدگان طبق برنامه تنظیمی در مهلت مقرر به هسته گزینش دانشگاه برای تکمیل پرونده گزینشی مراجعه نمایند ، در صورت عدم مراجعه در مهلت تعیین شده ، فهرست اسامی آنان از سوی هسته گزینش ، کارگزینی دانشگاه موظف است با اعلام کتبی به آدرس اعلام شده در فرم ثبت نام به فرد متقاضی ، موضوع مراجعه وی را به هسته گزینش ظرف مهلت ۱۵ روز از تاریخ ارسال نامه تاکید نماید ، در صورت عدم مراجعه ، قبولی فرد کان لم یکن تلقی شده و از افراد ذخیره بجای وی به گزینش معرفی خواهد شد . (کلیه مکاتبات دانشگاه از طریق پست سفارشی پیشتاز صورت میپذیرد ) .

۱۶/۷- داوطلبان پذیرفته شده در صورت تمدید قرارداد بر اساس قوانین و مقررات ، حداقل به مدت پنج سال از تاریخ استخدام متعهد به ارائه خدمت در محلی که استخدام می شوند ، خواهند بود .

۱۷/۷- پذیرفته شدگان موظفند حداکثر ظرف مدت یکماه بعد از اعلام نتیجه نهایی پذیرش به دانشگاه مراجعه نمایند در صورت عدم مراجعه ظرف مدت مقرر یا انصراف آنان دانشگاه می تواند نسبت به استخدام افراد ذخیره اقدام نماید .

۱۸/۷- هر گونه اطلاع رسانی درخصوص امتحان استخدامی از طریق تابلو اعلانات دانشگاه و سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس پیشگفت خواهد بود و داوطلبان اطلاعات مورد نیاز خود را بدین طریق دریافت خواهند کرد .

تبصره: در خصوص فراخوان جهت ثبت نام متقاضیان، اطلاع رسانی از طریق روزنامه های محلی و رسمی کثیرالانتشار خواهد بود .

۱۹/۷- با توجه به این که ملاک ثبت نام از متقاضیان استخدام تکمیل اطلاعات مورد نظر در سامانه ثبت نام اینترنتی دانشگاه می باشد ، لازم است در تکمیل اطلاعات مورد نظر نهایت دقت را به عمل آورده و هیچگونه اصلاحاتی پس از ارسال اطلاعات بصورت الکترونیکی یا غیر الکترونیکی قابل پذیرش نخواهد بود .

جدول نیازهای استخدامی

ردیف عنوان رشته
شغلی
محل
جغرافیایی
جنسیت تعداد مورد نیاز شرایط احراز
مرد زن
۱ پرستار گرگان ۳۱۰نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته پرستاری
۲ آق قلا ۱۷نفر
۳ کردکوی ۲۳نفر
۴ بندرگز ۵نفر
۵ علی آباد ۱۲۵نفر
۶ گنبد ۵۱نفر
۷ مینودشت ۱۶نفر
۸ رامیان ۵نفر
۹ کلاله ۱۷نفر
۱۰ بندرترکمن ۱۶نفر
۱۱ گالیکش ۱نفر
۱۲ مراوه تپه ۱نفر
۱۳ گمیشان ۲نفر
۱۴ پرستار علی آباد ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی یا کارشناسی رشته پرستاری
۱۵ کاردان اتاق عمل گرگان ۱۶نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی رشته اتاق عمل
۱۶ آق قلا ۲نفر
۱۷ کردکوی ۳نفر
۱۸ بندرگز ۱نفر
۱۹ علی آباد ۶نفر
۲۰ گنبد ۴نفر
۲۱ مینودشت ۱نفر
۲۲ کلاله ۲نفر
۲۳ بندرترکمن ۲نفر
۲۴ کاردان هوشبری گرگان ۱۶نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی رشته هوشبری
۲۵ آق قلا ۲نفر
۲۶ کردکوی ۳نفر
۲۷ بندرگز ۱نفر
۲۸ علی آباد ۷نفر
۲۹ گنبد ۴نفر
۳۰ مینودشت ۲نفر
۳۱ کلاله ۲نفر
۳۲ بندرترکمن ۲نفر
۳۳ ماما گرگان ۳۷نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته مامایی
۳۴ آق قلا ۴نفر
۳۵ کردکوی ۳نفر
۳۶ علی آباد ۱۴نفر
۳۷ گنبد ۳نفر
۳۸ مینودشت ۱نفر
۳۹ کلاله ۳نفر
۴۰ آزادشهر ۱نفر
۴۱ بندرترکمن ۳نفر
۴۲ کاردان آزمایشگاه گرگان ۷نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی رشته علوم آزمایشگاهی
۴۳ گمیشان ۱نفر
۴۴ کردکوی ۱نفر
۴۵ گنبد ۱نفر
۴۶ علی آباد ۳نفر
۴۷ کارشناس آزمایشگاه گرگان ۲نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی یا میکروبیولوژی
۴۸ علی آباد ۲نفر
۴۹ کاردان رادیولوژی گرگان ۷نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی رشته پرتوشناسی(رادیولوژی)
۵۰ علی آباد ۴نفر
۵۱ کارشناس رادیولوژی گرگان ۷نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته پرتو شناسی (رادیولوژی)
۵۲ علی آباد ۴نفر
۵۳ کارشناس امور دارویی گرگان ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری رشته داروسازی
۵۴ علی آباد ۱نفر
۵۵ کارشناس بهداشت محیط گرگان ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته بهداشت محیط
۵۶ کردکوی ۱نفر
۵۷ کارشناس تغذیه و رژیمهای غذایی گرگان ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی علوم تغذیه یا علوم بهداشتی درتغذیه
۵۸ علی آباد ۱نفر
۵۹ مددکار بهداشتی درمانی گرگان ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته علوم اجتماعی گرایش خدمات اجتماعی یا مددکار اجتماعی
۶۰ علی آباد ۱نفر
۶۱ کارشناس امور بیمارستانها علی آباد ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی یا اداره امور بیمارستانها
۶۲ کارشناس امور توانبخشی گرگان ۲نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته فیزیوتراپی
۶۳ علی آباد ۱نفر
۶۴ مسئول پذیرش و مدارک پزشکی گرگان ۳نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی رشته مدارک پزشکی
۶۵ علی آباد ۲نفر
۶۶ مسئول پذیرش و مدارک پزشکی گرگان ۲نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی رشته مدارک پزشکی
۶۷ علی آباد ۲نفر
۶۸ پزشک علی آباد ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی داخلی دارابودن بورد تخصصی
۶۹ پزشک علی آباد ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی جراحی عمومی و دارابودن بورد تخصصی
۷۰ پزشک علی آباد ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی رادیولوژی
۷۱ پزشک علی آباد ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی بیهوشی ودارا بودن بورد تخصصی
۷۲ پزشک علی آباد ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی زنان و زایمان دارابودن بورد تخصصی
۷۳ پزشک علی آباد ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی قلب و عروق دارابودن بوردتخصصی
۷۴ پزشک علی آباد ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری رشته پزشکی عمومی و طی دوره تخصصی ارتوپدی  و دارابودن بورد تخصصی
۷۵ پزشک علی آباد ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی دکتری رشته پزشکی عمومی
۷۶ گنبد ۱نفر
۷۷ بهداشتکار دهان و دندان آزادشهر ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی بهداشتکار دهان و دندان
یا پرستاری دندانپزشکی یا بهداشت دهان
۷۸ علی آباد ۱نفر
۷۹ گالیکش ۱نفر
۸۰ بندرترکمن ۱نفر
۸۱ گرگان ۱نفر
۸۲ کاردان مبارزه با بیماریها آزادشهر ۲نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی بهداشت عمومی (مبارزه با بیماریها)
۸۳ بندرترکمن ۱نفر
۸۴ رامیان ۱نفر
۸۵ علی آباد ۲نفر
۸۶ گالیکش ۲نفر
۸۷ مراوه تپه ۲نفر
۸۸ کلاله ۱نفر
۸۹ مینودشت ۲نفر
۹۰ کاردان بهداشت محیط کلاله ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی بهداشت محیط
۹۱ گنبد ۱نفر
۹۲ مینودشت ۱نفر
۹۳ کاردان بهداشت محیط آق قلا ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی بهداشت محیط یا بهداشت حرفه ای
۹۴ گالیکش ۱نفر
۹۵ کاردان بهداشت خانواده آق قلا ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی بهداشت عمومی (بهداشت خانواده)
۹۶ رامیان ۱نفر
۹۷ علی آباد ۱نفر
۹۸ گرگان ۱نفر
۹۹ گمیشان ۱نفر
۱۰۰ گنبد ۱نفر
۱۰۱ کاردان بهداشت خانواده آق قلا ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی
بهداشت عمومی(بهداشت خانواده)
یا کاردانی مامایی
۱۰۲ بندرگز ۱نفر
۱۰۳ بندرترکمن ۱نفر
۱۰۴ کلاله ۲نفر
۱۰۵ گالیکش ۱نفر
۱۰۶ گمیشان ۱نفر
۱۰۷ گنبد ۱نفر
۱۰۸ مینودشت ۱نفر
۱۰۹ مراوه تپه ۱نفر
۱۱۰ کارشناس مبارزه با بیماریها بندرترکمن ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی بهداشت عمومی (مبارزه با بیماریها)یا مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
۱۱۱ کارشناس مبارزه با بیماریها گرگان ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی بهداشت عمومی (مبارزه با بیماریها)
۱۱۲ گنبد ۱نفر
۱۱۳ کارشناس بهداشت خانواده رامیان ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی بهداشت عمومی (بهداشت خانواده) یا کارشناسی مامایی یا مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
۱۱۴ مینودشت ۱نفر
۱۱۵ کارشناس بهداشت خانواده علی آباد ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی بهداشت عمومی (بهداشت خانواده)یا مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
۱۱۶ کارشناس بهداشت خانواده کردکوی ۱نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی بهداشت عمومی( بهداشت خانواده)
۱۱۷ گرگان ۱نفر
۱۱۸ مسئول امور فوریتهای پزشکی گرگان ۲نفر دارا بودن مدرک تحصیلی کاردانی رشته فوریتهای پزشکی
یا کارشناسی پرستاری یا کاردانی هوشبری
۱۱۹ بندرگز ۳نفر
۱۲۰ بندرترکمن ۱نفر
۱۲۱ کردکوی ۲نفر
۱۲۲ آق قلا ۳نفر
۱۲۳ آزادشهر ۴نفر
۱۲۴ مینودشت ۵نفر
۱۲۵ گنبد ۶نفر
۱۲۶ کلاله ۳نفر
۱۲۷ مراوه تپه ۱نفر

0 نظرات:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي