اخبار شرایط تسهیلات کسر خدمت سربازان بهمن ۸۹

۱۳۸۹/۱۱/۱۸ | | 0نظرات

http://mashreghnews.ir/Images/News/Smal_Pic/19-9-1389/IMAGE634275811105230000.jpg

به گزارش شبکه ایران، مشمولان وظیفه عمومی وسربازان در حال خدمت، در صورت داشتن شرایط زیر می‌توانند از تسهیلات کسر خدمت بهره‌مند شوند. مدت خدمت دوره ضرورت یکی از فرزندان جانبازانی که میزان جانبازی آنان کمتر از ۲۵ درصد است به تناسب میزان درصد جانبازی کسر می‌‌شود و……..

مدت کسر خدمت به میزان ۷۲ درصد میزان جانبازی خواهد بود. علاوه بر این مدت خدمت دوره ضرورت یکی از فرزندان رزمندگان یا شهدایی که مدت سابقه حضور آنان در جبهه کمتر از ۳۰ ماه است، به تناسب مدت سابقه جبهه کسر می‌شود و مدت کسر خدمت به میزان ۶۰ درصد مدت حضور در جبهه است. همچنین مدت خدمت دوره ضرورت یکی از فرزندان آزادگانی که سابقه اسارت آنان کمتر از ۳ سال است به تناسب مدت اسارت کسر می‌شود و مدت کسر خدمت به ازای هرسال اسارت، شش ماه است.

براساس این ضوابط مشمولان یا سربازانی که دارای سابقه فعالیت بسیج هستند، برابر ضوابط مربوط حداکثر از ۹ ماه کسر خدمت بهره‌مند می‌شوند. همچنین افرادی که دوره آموزش تکمیلی و آموزش تخصصی بسیج را نیز گذرانده‌اند به ترتیب از دو ماه و یک ماه کسر خدمت برخوردار می‌شوند. همچنین مدت خدمت دوره ضرورت کارکنان وظیفه کارشناس ارشد و بالاتر، محقق و مخترع برابر ضوابط مربوط، دو ماه تا یک سال کسر می‌شود. مدت خدمت دوره ضرورت مشمولان کارشناس یک ماه، کارشناس ارشد دوماه، دکترا سه ماه و فوق دکترا نیز چهار ماه کسر می‌شود. براساس این ضوابط چنانچه مجموع کسر خدمت‌های مشمول منجر به اتمام دوره ضرورت خدمت وظیفه عمومی (بدون اعزام به خدمت) شود برای مشمول کارت معافیت دائم صادر می‌شود. همچنین چنانچه مجموع کسر خدمت‌های مشمول کمتر از مدت خدمت مقرر قانونی باشد، اگر مدت خدمت باقیمانده صرفاً با طی دوره آموزش رزم مقدماتی به اتمام برسد، پس از اتمام دوره آموزشی، برای مشمول کارت معافیت دائم صادر می‌شود و در صورت انجام مابقی خدمت در یگان، به هر میزان که باشد، کارت پایان خدمت برای وی صادر می‌شود.
علاوه بر این سربازانی که در حال انجام خدمت هستند، برای اعمال کسر خدمت باید گواهی‌های مربوط به کسر خدمت را به یگان خدمتی مربوطه ارائه دهند تا نسبت به کسر خدمت آنها اقدام شود و مشمولانی که هنوز به خدمت اعزام نشده‌اند، گواهی‌های مربوط به کسر خدمت را به دفاتر پلیس+۱۰ ارائه دهند تا در برگه اعزام آنها درج شود.

0 نظرات:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي