استخدام سازمان تربیت بدنی در چندین استان کشور

۱۳۸۹/۱۱/۱۸ | | 0نظرات

سازمان تربیت بدنی کشور برای تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خود را طبق قانون مدیریت خدمات کشوری و در چارچوب دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی از محل سهمیه های استخدامی مصوبه شماره ۲۵۵۲۶/ت ۳۲۹۶۴ه مورخ ۸۴/۵/۱۱هیات محترم وزیران تعداد ۱۱ نفر از افراد واجد شرایط ذیل را از طریق برگزاری عمومی و تخصصی و مصاحبه و گزینش بصورت پیمانی به شرح ذیل استخدام نماید:


منبع : وبسایت سازمان تربیت بدنی
(جهت مشاهده  اطلاعات کامل در این خصوص  روی گزینه آگهی استخدام پیمانی سال ۸۹کلیک نمایید)


0 نظرات:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي