میانگین بهای انواع سیمکارت18 اذر89

۱۳۸۹/۰۹/۱۸ | برچسب‌ها: | 0نظرات

http://www.econews.ir/fa/Files/NewsImages/2009/85_simcardc_Fixd.jpg
میانگین بهای انواع سیمکارت در بازار امروز (پنج شنبه) تلفن همراه در بازار تلفن همراه به شرح زیر است. (قیمت ها به هزار تومان است)
کد انواع سیمکارت
صفر
کارکرده
خرید
فروش
خرید
فروش
کد یک
-
-
۵۴۰
۵۷۰
کد دو
۵۵۰
۶۵۰
۳۵۰
۳۹۰
کد سه
۵۰۰
۵۸۰
۳۰۰
۳۳۰
کد چهار
۳۵۰
۴۱۰
۲۴۰
۲۷۰
کد پنج
۳۵۰
۳۹۰
۲۴۰
۲۵۰
کد شش
۳۴۰
۳۷۰
۲۳۰
۲۴۰
کد هفت
۳۰۰
۳۵۰
۲۱۰
۲۳۰
کد هشت
۲۹۰
۳۱۰
۲۰۰
۲۲۰
کد نه (اعتباری دولتی )
۱۸
۲۰
متغیر
( بسته به میزان
شارژ )
متغیر ( بسته به میزان شارژ )
تالیا
۱۰
۱۲
متغیر
( بسته به میزان
شارژ )
متغیر ( بسته به میزان شارژ )
ایرانسل
۱۱۹
۱۲۰
۸۰
۹۰
ایرانسل (اعتباری )
۵
۵
متغیر
( بسته به میزان
شارژ )
متغیر
( بسته به میزان
شارژ )

0 نظرات:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي