پروازهاي بازگشت حجاج ايراني 10 آذر89

۱۳۸۹/۰۹/۱۰ | برچسب‌ها: | 0نظرات

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1389/08/19/100890687372.jpg
برنامه پرواز بازگشت حجاج ایرانی برای روز چهارشنبه دهم آذر اعلام شد. - کاروان های شماره 21161 ، 41007 ، 49001 ، 49003 و 49011 از استان های زنجان و البرز و دستگاههای اجرایی – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به تهران - کاروان های شماره 20174 ، 20183 و 20178 از استان خوزستان – با شرکت هواپیمایی سعودی از جده به اهواز - کاروان های شماره 39440 و 19325 از استان خراسان رضوی – با شرکت هواپیمایی سعودی از مدینه به مشهد - کاروان های شماره 24006 و 24202 از استان فارس – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به شیراز - کاروان های شماره 34001 ، 34008 و 34004 از استان یزد – با شرکت هواپیمایی سعودی از مدینه به یزد - کاروان های شماره 17594 ، 17639 ، 41792 و 17251 از استان های تهران و البرز – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به تهران - کاروان های شماره 24006 ، 24263 و 24230 از استان فارس – با شرکت هواپیمایی ایران (ماهان) از جده به شیراز - کاروان های شماره 40001 ، 40471 ، 19450 و 19325 از استان های خراسان شمالی و خراسان رضوی – با شرکت هواپیمایی سعودی از مدینه به مشهد - کاروان های 26008 ، 26209 و 26171 از استان کرمان – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به کرمان - کاروان های شماره 17997 ، 17027 و 17693 از استان تهران – با شرکت هواپیمایی سعودی از جده به تهران - کاروان های شماره 24247 ، 24189 و 24210 از استان فارس – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به شیراز - کاروان های شماره 17693 و 41081 از استان های تهران و کرج – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به تهران - کاروان های شماره 20183 ، 20197 و 20207 از استان خوزستان – با شرکت هواپیمایی سعودی از جده به اهواز - کاروان های شماره 34008 ، 34168 ، 34006 و 34168 از استان یزد – با شرکت هواپیمایی سعودی از مدینه به یزد - کاروان های شماره 17007 ، 33164 و 33168 از استان تهران و همدان – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به تهران - کاروان های شماره 24217 ، 24189 ، 24237 و 24188 از استان فارس – با شرکت هواپیمایی ایران (ماهان) از جده به شیراز - کاروان های شماره 41647 ، 17798 و 17999 از استان های البرز و تهران – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به تهران - کاروان های شماره 17671 ، 17730 ، 49001 و 49008 از استان تهران و دستگاههای اجرایی – با شرکت هواپیمایی سعودی از مدینه به تهران - کاروان های شماره 26003 ، 26218 و 26217 از استان کرمان – با شرکت هواپیمایی ایران از جده به کرمان - کاروان های شماره 17617 ، 29148 و 17798 از استان های تهران و لرستان – با شرکت هواپیمایی سعودی از جده به تهران - کاروان های شماره 20007 ، 20190 و 20207 از استان خوزستان – با شرکت هواپیمایی سعودی از جده به اهواز - کاروان های شماره 34005 و 34156 از استان یزد – با شرکت هواپیمایی سعودی از مدینه به یزد

0 نظرات:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي