برنامه پروازهاي بازگشت حجاج ايراني در روز يکشنبه هفت اذر

۱۳۸۹/۰۹/۰۷ | برچسب‌ها: | 0نظرات

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1389/08/19/100890687372.jpg
برنامه پرواز بازگشت حجاج ایرانی برای روز یکشنبه 7 اذر اعلام شد. کاروان های شماره 17024 و 17562 از استان تهران – با شرکت هواپیمایی سعودی – ساعت پرواز 00/3 از مدینه ، ساعت فرود 30/6 در تهران کاروان های شماره 19442 ، 19010 و 19412 از استان خراسان رضوی – با شرکت هواپیمایی سعودی – ساعت پرواز 30/3 از مدینه ، ساعت فرود 15/7 در مشهد کاروان های شماره 17020 از استان تهران و 41001 و 41646 از کرج – با شرکت هواپیمایی ایران – ساعت پرواز 00/4 از جده ، ساعت فرود 30/7 در تهران کاروان های شماره 19393 ، 19405 ، 19010 و 40006 از استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی – با شرکت هواپیمایی سعودی – ساعت پرواز 30/5 از مدینه ، ساعت فرود 15/9 در مشهد کاروان های شماره 17024 ، 33172 و 49003 شامل استان های تهران ، همدان و دستگاههای اجرایی – با شرکت هواپیمایی سعودی – ساعت پرواز 00/6 از مدینه ، ساعت فرود 10/19 در تهران کاروان های شماره 10105 و 10118 از استان اردبیل – با شرکت هواپیمایی ایران – ساعت پرواز 50/6 از جده ، ساعت فرود 05/11 در اردبیل کاروان های شماره 32002 ، 32003 و 32124 از استان هرمزگان – با شرکت هواپیمایی سعودی – ساعت پرواز 00/8 از مدینه ، ساعت فرود 05/11 در بندرعباس کاروان های شماره 13006 ، 13027 و 13398 از استان اصفهان – با شرکت هواپیمایی ایران – ساعت پرواز 15/12 از جده ، ساعت فرود 30/15 در اصفهان کاروان های شماره 32001 و 32125 از استان هرمزگان – با شرکت هواپیمایی سعودی – ساعت پرواز 30/12 از مدینه ، ساعت فرود 35/15 در بندرعباس کاروان های شماره 19006 ، 19405 ، 19009 و 19460 از استان خراسان رضوی – با شرکت هواپیمایی سعودی – ساعت پرواز 30/14 از مدینه ، ساعت فرود 15/18 در مشهد کاروان های شماره 26002 ، 26219 و 26004 از استان کرمان – با شرکت هواپیمایی ایران – ساعت پرواز 00/15 از جده ، ساعت فرود 50/18 در کرمان کاروان های شماره 19017 ، 19460 و 39507 از استان های خراسان رضوی و خراسان شمالی – با شرکت هواپیمایی سعودی – ساعت پرواز 00/16 از مدینه ، ساعت فرود 45/19 در مشهد کاروان های شماره 20147 ، 20009 و 20202 از استان خوزستان – با شرکت هواپیمایی سعودی – ساعت پرواز 30/17 از جده ، ساعت فرود 30/20 در اهواز کاروان های شماره 21162 ، 17020 ، 35193 و 49001 شامل استان های زنجان ، تهران ، قم و دستگاههای اجرایی – با شرکت هواپیمایی سعودی – ساعت پرواز 30/18 از جده ، ساعت فرود 00/22 در تهران کاروان شماره 10117 از استان اردبیل – با شرکت هواپیمایی ایران – ساعت پرواز 50/18 از جده ، ساعت فرود 05/23 در اردبیل کاروان های شماره 33160 و 33152 از استان همدان – با شرکت هواپیمایی ایران – ساعت پرواز 50/20 از جده ، ساعت فرود 25 دقیقه بامداد در تهران کاروان های شماره 20222 ، 20009 و 20204 از استان خوزستان – با شرکت هواپیمایی سعودی – ساعت پرواز 10/22 از جده ، ساعت فرود 10/1 در اهواز 262

0 نظرات:

ارسال یک نظر

مطالب قبلي